Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Past Simple- Sentences.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje wiedzę na temat tworzenia zdań w czasie przeszłym;
 • Uczeń potrafi opowiadać o tym, co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez ćwiczenia gramatyczne, uczeń ćwiczy umiejętność pracy z testami;
 • Uczeń ćwiczy budowę zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-sentences

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Past Simple- Sentences.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie poznają wiedzę na temat tworzenia zdań twierdzących w Past Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply