Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne- powtórzenie materiału

Cele główne:

 • Utrwalenie przerobionego materiału na temat roślin okrytonasiennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie- „roślina okrytonasienna”;
 • Wyjaśnia różnicę między kwiatem a kwiatostanem;
 • Opisuje sposoby rozmnażania roślin okrytonasiennych, w tym zapylanie oraz rozmnażanie wegetatywne;
 • Wymienia różnice w budowie drzew, krzewów i krzewinek.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne

 1. Przypomnienie cech charakterystycznych dla roślin okrytonasiennych;
 2. Powtórzenie różnicy w budowie kwiatu i kwiatostanu;
 3. Przypomnienie wiadomości na temat różnic między drzewami, krzewami i krzewinkami;
 4. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania roślin okrytonasiennych.

Leave a Reply