Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Ekologia

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania pojęć- „ekologia”, „nisza ekologiczna”, „tolerancja ekologiczna” oraz „skala porostowa”.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowo- „ekologia”;
 • Umie scharakteryzować niszę ekologiczną w odniesieniu do konkretnego gatunku zwierząt;
 • Potrafi wyjaśnić zakres tolerancji ekologicznej na podstawie wykresu uwzględniającego wskaźnik tolerancji organizmu;
 • Zna wpływ tzw. optimum na rozwój organizmu.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ekologia

 1. Omówienie ekologii jako nauki zajmującej się badaniem zależności między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem;
 2. Charakterystyka niszy ekologicznej z ukierunkowaniem na konkretny gatunek zwierząt;
 3. Omówienie zakresu tolerancji ekologicznej;
 4. Wskazanie tzw. optimum, czyli wpływ najkorzystniejszej wartości danego czynnika środowiska na rozwój organizmu.

Leave a Reply