Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Siła tarcia

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem tarcia, wpływu powierzchni na siłę tarcia oraz znaczenie tej siły.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie ” siła tarcia”;
 • Charakteryzuje siłę tarcia w zależności od rodzaju powierzchni;
 • Potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie ma siła tarcia w poszczególnych procesach fizycznych;
 • Zna i wyjaśnia metody używane do zmniejszenia lub zwiększenia siły tarcia.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Siła tarcia

 1. Wyjaśnienie zjawiska, jakim jest siła tarcia;
 2. Charakterystyka rodzajów powierzchni mających znaczenie w zjawisku tarcia;
 3. Wyjaśnienie znaczenia siły tarcia oraz jej stosowanie w różnych procesach fizycznych;
 4. Omówienie metod stosowanych do zwiększenia lub zmniejszenia siły tarcia.

Leave a Reply