Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy i ich cechy

Cele główne:

 • Poznanie budowy organizmów;
 • Zapoznanie z czynnościami życiowymi poszczególnych organizmów;
 • Rozwijanie wiedzy o organizmach na przykładzie pięciu głównych królestw organizmów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 • Wyjaśnia, czym są czynności życiowe, potrafi je wymienić oraz scharakteryzować;
 • Określa podstawowe funkcje życiowe stanowiące element wspólny dla wszystkich organizmów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy organizmów

 1. Omówienie budowy organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 2. Wyjaśnienie, czym jest czynność życiowa i jakie czynności tego typu są wspólne dla wszystkich organizmów;
 3. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania organizmów z podziałem na rozmnażanie płciowe i bezpłciowe;
 4. Wyjaśnienie pięciu królestw organizmów jako podstawy podziału organizmów.

Leave a Reply