Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Koniec II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie zakończenia II wojny światowej i towarzyszących temu okoliczności;
 • Opisanie kształtu świata tuż po zakończeniu działań wojennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna czynniki decydujące o zakończeniu wojny i kształcie polityki globalnej;
 • Umie opisać sytuację Polski w świetle nowego ładu;
 • Potrafi scharakteryzować zmiany dotyczące kształtu świata wynikające z wydarzeń towarzyszących działaniom wojennym podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Koniec II wojny światowej

 1. Omówienie zakończenia działań wojennych II wojny światowej i ich efektów;
 2. Omówienie nowego podziału świata wynikającego z wydarzeń podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu;
 3. Omówienie sytuacji Polski w świetle nadchodzących zmian.

Leave a Reply