Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dzień prawdy, Zapusty, Akademia dociekliwych – Księżyc i jak Ziemia krąży wokół Słońca?

Cele główne: Zapoznanie z:

 • Noworocznymi zwyczajami i postanowieniami;
 • Postacią Mikołaja Kopernika;
 • Słownictwem związanym z fazami księżyca.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić noworoczne zwyczaje;
 • Potrafi skonstruować noworoczne postanowienia;
 • Wie, kim jest Mikołaj Kopernik i potrafi wskazać jego najważniejsze odkrycia;
 • Potrafi scharakteryzować fazy księżyca;
 • Wie, czym różni się ruch obiegowy od obrotowego Ziemi;
 • Wie, czym jest rok przestępny.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2, wklejka do zeszytu, zdjęcia z fazami księżyca

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień prawdy

 1. Przeczytanie i omówienie tekstu Pawła Beręsewicza pt. „Dzień Prawdy”;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń na podstawie opracowanego materiału;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zapusty

 1. Omówienie zagadnień związanych z noworocznymi obrzędami, przesądami i postanowieniami;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do poznanego materiału;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Akademia dociekliwych – Księżyc i jak Ziemia krąży wokół Słońca?

 1. Przedstawienie podstawowych faz księżyca;
 2. Ukazanie różnic między obrotowym a obiegowym ruchem Ziemi;
 3. Zapoznanie z sylwetką Mikołaja Kopernika;
 4. Wykonanie zadań z ćwiczeń;
 5. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 6. Rozdanie wklejek uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply