Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  1 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Liczby dodatnie i ujemne

Cele główne:

 • Umiejętność rozróżnienia liczb przeciwnych i odwrotnych

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych
 • Uczeń poznaje wartość bezwzględną liczb

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy VIII “ Matematyka z kluczem

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Działania na liczbach naturalnych

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Oś liczbowa
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych

 

 

Leave a Reply