Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie – Goście Jezusa

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli oraz wyjaśnienie znaczenia darów ofiarowanych Panu Jezusowi.

Cele szczegółowe: 

  • Zapoznanie uczniów z wydarzeniami mającymi miejsce tuż po narodzinach Jezusa z Nazaretu;
  • Rozwijanie zainteresowania wiedzą na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
  • Poznanie symboliki i znaczenia darów, jakie otrzymał Jezus z okazji swych narodzin.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;
  • Rysowanie.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie – Goście Jezusa

  1. Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli;
  2. Omówienie symboliki i znaczenia darów, jakie Jezus otrzymał od przybyłych gości z okazji swych narodzin;
  3. Rysowanie dowolnej sceny na temat „Przybycie króli do stajenki”.

 

 

Leave a Reply