Wyniki konkursu fotograficznego

Pięcioosobowe jury w składzie :

  1. Tomasz Bieliński
  2. Izabela Bielińska
  3. Bogdan Małysz
  4. Radosław Podejko
  5. Aleksandra Bielińska Podejko

postanowili przyznać uczniom biorącym udział w konkursie fotograficznym następujące miejsca.

I miejsce  Biance Patrick

II miejsce  Oldze Woźniak

III miejsce  Krystianowi Gaweł

I nagrodę publiczności otrzymał Filip Iska, II nagrodę publiczności otrzymała Marlena Langner 

Nagrody za udział zostaną wręczone podczas uroczystości w lutym (Zimowe przedstawienie)

Leave a Reply