Konspekt

Konspekt dla klasy VIII

Opracował inż. Bogdan Małysz

Lekcja  7-  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat : Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Obliczanie pola powierzchni i objętości brył, oraz przeliczanie jednostek

    Cele główne:

 • Znajomość i rozumienie wzorów
 • Poznanie cech charakterystycznych brył

 Cele szczegółowe : umiejętność.

 • Rozróżnienia brył odcinków i kątów
 • Obliczania pola powierzchni i objętości

Metody:

 • Wykład
 • Wyjaśnienie
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy 8 Matematyka z kluczem

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Zapoznanie uczniów z nazwami brył i ich cechami charakterystycznymi
 2. Wyjaśnienie wzorów na objętość i pola powierzchni brył
 3. Wykonywanie zadań tekstowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  3 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Równania i nierówności

Cele główne:

 • Zapoznanie klasy z podstawowymi wzorami;
 • Rozwiązywanie równań i nierówności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi układać równania;
 • Rozwiązuje zadania z treścią.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy VIII

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Matematyka i my

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca na konkretach – wyjaśnienie istoty równań i nierówności.
 4. Ćwiczenia praktyczne.
 5. Pożegnanie z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  1 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Liczby dodatnie i ujemne

Cele główne:

 • Umiejętność rozróżnienia liczb przeciwnych i odwrotnych

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych
 • Uczeń poznaje wartość bezwzględną liczb

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy VIII “ Matematyka z kluczem

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Działania na liczbach naturalnych

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Oś liczbowa
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych