Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Test z Modlitw

Cele główne:

  • Przyswojenie tekstu modlitw „Pacierza” w celu wykorzystania ich jako podstawowej formy żywego dialogu z Bogiem Ojcem.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń powtarza i zapamiętuje pacierz;
  • Zaznajomienie uczniów z postaciami trzech króli oraz wydarzeń z ich udziałem w nawiązaniu do okresu narodzin Jezusa.

Metody:

  • Odpowiedź ustna/pisemna;
  • Wykład.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Test z modlitw

  1. Przeprowadzenie testu ustnego z modlitw Pacierza;
  2. Zapoznanie uczniów z postaciami trzech króli;
  3. Wyjaśnienie znaczenia darów ofiarowanych Jezusowi z okazji jego narodzin.

Leave a Reply