Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaczynamy Nowy Rok, Dlaczego warto być punktualnym?

Cele główne:

 • Wyjaśnienie pojęcia i znaczenia postanowień noworocznych;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznanie miesięcy w roku;
 • Nauka mierzenia czasu.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci opisują swoje postanowienia noworoczne;
 • Uczeń rozumie czytany tekst oraz potrafi go zinterpretować;
 • Dziecko potrafi wymienić miesiące w roku;
 • Dziecko odczytuje godzinę z zegarka.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Obserwacja.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaczynamy Nowy Rok.

 1. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, w nawiązaniu do Nowego Roku;
 2. Nauka miesięcy.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego warto być punktualnym?

 1. „Czas nie czeka”- czytanie tekstu na forum klasy;
 2. Nauka odczytywania godziny.

Leave a Reply