Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Drapieżnictwo, Roślinożerność

Cele główne:

 • Zaznajomienie uczniów z pojęciem „drapieżnik” i „roślinożerca” oraz poznanie metod przystosowania organizmów do zależności międzygatunkowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia drapieżnictwa oraz roślinożerności;
 • Umie scharakteryzować antagonistyczne zależności międzygatunkowe;
 • Zna sposoby polowania drapieżników oraz strategie uniknięcia ataku drapieżników;
 • Potrafi opisać proces przystosowania organizmów do roślinożerności.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Drapieżnictwo, Roślinożerność

 1. Omówienie pojęć drapieżnictwa i roślinożerności oraz różnic między tymi zależnościami;
 2. Charakterystyka sposobów polowania oraz struktur obronnych;
 3. Omówienie procesu przystosowania organizmów do zależności antagonistycznych.

Leave a Reply