Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Dźwięk

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem dźwięku, jego źródłem, cechami oraz poznanie procesu rozchodzenia się dźwięku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie dźwięku oraz potrafi wskazać jego źródło;
 • Potrafi opisać cechy dźwięku;
 • Potrafi wyjaśnić proces odbioru dźwięku przez ucho ludzkie;
 • Opisuje proces rozchodzenia się dźwięku w ciałach o różnej postaci.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja dźwięków w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dźwięk

 1. Omówienie pojęcia dźwięku oraz procesu jego powstawania;
 2. Scharakteryzowanie wysokości dźwięku w zależności od jego częstotliwości;
 3. Omówienie procesu odbioru dźwięku przez układ słuchowy człowieka;
 4. Obserwacja dźwięków w otoczeniu oraz ich generowanie.

Leave a Reply