Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Etiopia- kraj z problemem głodu i niedożywienia

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o Etiopii jako kraju nazywanego krajem Trzeciego Świata.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać na mapie umiejscowienie Etiopii oraz scharakteryzować klimat tam występujący;
 • Umie wyjaśnić wpływ klimatu oraz warunków społeczno- ekonomicznych na poziom życia mieszkańców;
 • Zna i potrafi wyjaśnić różnice między głodem a niedożywieniem;
 • Wie i potrafi dyskutować na temat zapobiegania problemom głodu i niedożywienia występującym w krajach Trzeciego Świata.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Etiopia

 1. Omówienie warunków klimatycznych występujących na terenie Etiopii oraz ich wpływu na poziom życia mieszkańców;
 2. Charakterystyka problematyki głodu i niedożywienia oraz wskazanie różnic między tymi terminami;
 3. Wyjaśnienie możliwości przeciwdziałania skutkom braku pożywienia;
 4. Charakterystyka kultury i obyczajów w Etiopii.

 

 

 

 

Leave a Reply