Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracował : mgr Kamil Narel

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Nowe idee polityczne

Cele ogólne:

  • Przybliżenie uczniom początków wielkich ideologii politycznych XIX wieku;
  • Przedstawienie sytuacji ekonomiczno społecznej i narodzin ruchu robotniczego;
  • Scharakteryzowanie liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń potrafi własnymi słowami opowiedzieć o wspomnianych w celach ogólnych ideach politycznych;
  • Uczeń potrafi przybliżyć najważniejsze postaci początku epoki – mn. Adama Smitha, Edmunda Burke’a, Roberta Owena czy Karola Marksa;
  • Uczeń umie krótko wyjaśnić czym były ruchy narodowe i ruchy robotnicze;
  • Uczeń rozumie pojęcia: komunizm, socjalizm, utopia, antyutopia/dystopia, liberalizm; konserwatyzm, czartyzm, związek zawodowy, strajk.

Dodaj komentarz