Historia

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Klasztory i zakony religijne

Cele ogólne:

  • Przybliżenie uczniom historii powstania klasztoru jako instytucji religijnej;
  • Omówienie tematu zakonów religijnych, wyjaśnienie różnicy pomiędzy zakonem świeckim, a rycerskim;
  • Poruszenie tematu działalności klasztornej i zakonnej w okresie średniowiecza;
  • Działalność zakonna i klasztorna współcześnie.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń potrafi opisać czym jest klasztor i kim są zakonnicy;
  • Uczeń umie opowiedzieć własnymi słowami o życiu w klasztorze i udziału klasztorów w rozwoju nauki i przekazywaniu wiedzy;
  • Uczeń rozumie i umie wyjaśnić pojęcia takie jak: reguła zakonna, skryptorium, mnich, zakonnik, zakon, pergamin, post, kopista;
  • Uczeń jest w stanie wskazać najważniejsze cechy stylu gotyckiego.

 

 

Dodaj komentarz