Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Tworzymy własny plan wydarzeń.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Samodzielnie w ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Zna zasady formułowania planu wydarzeń;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu.

Temat 2: Czasy czasownika i rodzaje rzeczownika w języku polskim.

 Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych z zakresu gramatyki języka polskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna podstawowe części mowy i pytania, na jakie odpowiadają;
 • Potrafi rozpoznać czas, w którym występuje dany czasownik;
 • Umie wskazać rodzaj danego rzeczownika;
 • układa zdania z czasownikami występującymi w różnych czasach gramatycznych.

Temat 3 i 4: Jak powstaje plotka? – komiksowy świat ,,Doktora Torpedy”.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Wskazuje najważniejsze wydarzenia w tekście;
 • Na podstawie tekstu uzupełnia dialogi bohaterów komiksu;
 • Zna i potrafi wskazać poszczególne elementy komiksu.

Dodaj komentarz