Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 7- 11  marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Poznajemy moc Jezusa.

Cele ogólne:

Poznanie prawdy,że Jezus czyni cuda ponieważ jest Bogiem.
Kształtowanie podstawy wiary i zaufania.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Zna historię uciszenia burzy na jeziorze.
  • Wie dlaczego uczniowie budzili Jezusa
  • Wie do kogo możemy się zwrócić gdy nam źle.
Zadanie domowe
Bardzo proszę ,aby dzieci nauczyły się na pamięć tych słów piosenki
– Na jeziorze wielka burza
-Jezus ze mną w Łodzi jest
-Mocną ręką trzyma mnie.

Leave a Reply