ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017 – 2018

WYSTĄPIENIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :
Grupa przedszkolna
Klasa O
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które uczniowie zdają na zakończenie roku szkolnego.

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem edukacyjnym Alfa i Omega.

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego.

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z PLATFORMĄ ALFA I OMEGA

Rodzice, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy z Alfą i Omegą, którą reprezentuję Elżbieta Michalska zobowiązani są podpisać umowę i wraz z kserokopią paszportu odesłać na adres sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl

Ostateczny termin podpisania umów 25 sierpnia. 

Dzięki współpracy z Alfą i Omega uczniowie mogą zdawać egzaminy na zakończenie roku szkolnego i otrzymać świadectwa respektowane w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowe przepisy ministerialne wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

 mgr Izabela Bielińska 

ASYSTENT

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS (FORENINGEN BARNA POLEN)
POSZUKUJE OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ASYSTENTA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ.

NIE MA WYMOGU WYKSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH W MIESIĄCU)
DYREKCJA SZKOŁY OFERUJE MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ DYDAKTYCZNYCH W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

PROSIMY O KONTAKT OSOBY CHĘTNE
APLIKACJĘ MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES:
stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com, lub kontakt tel 4748679643

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 10 czerwca o godz. 9.30.

Prosimy o przybycie w strojach galowych. 

Dzieci otrzymają dyplomy i nagrody za zaległe konkursy oraz świadectwa.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 

 

Dyrekcja szkoły

SZANOWNI RODZICE

W dniu 3 czerwca odbyło się zebranie z rodzicami naszej szkoły.

USTALENIA:

1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska za szkołę uległa zmianie na 2000 koron za semestr, drugie dziecko 1000 koron, trzecie i kolejne gratis. Termin płatności faktur do końca sierpnia 2017 roku. 

 2. OFERTA EDUKACYJNA I PODRĘCZNIKI 

Została przedstawiona oferta edukacyjna nowy rok szkolny oraz obowiązujące podręczniki. Płatności za podręczniki proszę wpłacać do Pana Jana Kasprzak. 

 • Klasa 0 –  350 koron
 • Klasa I –  350  koron
 • Klasa II – 250 koron
 • Klasa III- 250 koron
 • Klasa IV- 350 koron
 • Klasa V – 350 koron
 • Klasa VI – 450 koron
 • Klasa VII 450 koron

Termin płatności do 10 czerwca. Osoby, które nie uregulują płatności do dnia 10 czerwca zobowiązane są zakupić podręczniki we własnym zakresie.

3. Oferta kółek zainteresowań 

 • Kółko plastyczne
 • Kółko muzyczne 
 • Kółko gimnastyczne
 • Kółko aktywności ruchowych
 • Kółko historyczne 
 • Kółko informatyczne 
 • Kółko teatralne

Rodzic zobowiązany jest podpisać deklarację udziału dziecka w zajęciach dodatkowych oraz uiścić kwotę 100 koron za godzinę ( 60 minut)

4.  GRONO PEDAGOGICZNE

1. Grupa przedszkolna dzieci w wieku od 2 do lat.

Wychowawcy :

 • Katarzyna Jefmańska (licencjat psychopedagogika z terapia pedagogiczną)
 • mgr Bogumiła Gabrychowicz (licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mgr pedagogiki)

2. Klasa 0 dzieci w wieku 5 lat

Wychowawcy:

 • mgr Małgorzata Hrapkowicz (licencjat zintegrowana wczesna edukacja i nauczanie przedszkolne, mgr pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna)
 • Sonia Tajduś asystent

3. Klasa I dzieci w wieku 6 lat

Wychowawca :

 • Agnieszka Płucienniczek (licenjat wczesna edukacja z logopedią)


4. Klasa II dzieci w wieku 7 lat

Wychowawca :

 • mgr Joanna Dębicka ( studia magisterskie pedagogika specjalna, licencjat edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego)

5. Klasa III dzieci w wieku 8 lat

Wychowawca :

 • mgr Katarzyna Rutkowska ( ksztacenie zintegrowane i nauczaniem przyrody, licencjat edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim)

 

6. Klasa IV, V, VI, VII

J. polski :

 • dr Maria Kabata doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

Przyroda, Historia:

 • mgr Piotr Kabata ( historia USZ, przyroda Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Oświaty)
 • mgr Paulina Bendkowska

J. Angielski :

 • a. mgr Aleksandra Bielińska (studia magisterskie pedagogika opiekuńczo/ wychowawcza, licencjat wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego)
 • b. Maciej Wojciechowski ( licencjat filologia angielska, specjalność językoznawstwo stosowane)

 5. HONORARIUM 

Honorarium nauczycieli ulega zmianie. 

 

Zarząd szkoły

DZIEŃ DZIECKA

Bajeczny Dzień Dziecka

Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniajcie każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ja z radością.
Czerpcie energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukajcie w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyjcie najpiękniej jak umiecie.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uczennice klasy I
Uczennice klasy I

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE INFORMACJE DYDAKTYCZNE I EDUKACYJNE -> DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :

 • Grupa przedszkolna 
 • Klasa O
 • Klasa I
 • Klasa II 
 • Klasa III
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI 
 • Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które ucznowie zdają na zakończenie roku szkolnego. 

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerrstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem eduakcyjnym Alfa i Omega. 

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego. 

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły

PROGRAM DNI OTWARTYCH SZKOŁY 10.00 – 15.00

1. INSCENIZACJA BAŚNI SMOK WAWELSKI  10.00- 10.20 .
2. ZABAWA Z MISIEM. CZAS DLA PRZEDSZKOLAKÓW  10.20- 11.20
3. ZABAWY SPORTOWE 10.20-12.00
4. ZABAWY W DOŚWIADCZENIA 12.00- 13.00
5. MINI PLAY BACK SHOW  13.00- 13.20
6. QUIZZ HISTORYCZNY 13.20- 14.00
6. KONKURS PLASTYCZNY GODŁO POLSKI  KLASY I- III 13.20- 14.00  
PRACA PLASTYCZNA LOKOMOTYWA przedszkole, klasa O 13.20- 14.00
7. BAŃKI MYDLANE I KLOWNOWY POP CORN 14.00 -15.00


UWAGA
Kantyna czynna od godz. 9. 30 do 15.00.  Z okazji Dnia Dziecka słodki poczęstunek dla dzieci gratis. 

ZAJĘCIA W DNIU 3 CZERWCA 2017

Zapraszamy dzieci na Dni Otwarte Szkoły w dniu 03.06. 2017 o godz. 10.00. 

W programie zabawy sportowe, insenizacja baśni, doświadczenia,  mini play back show. spotkanie z klownem i wiele innych atrakacji. 

Rodziców zapraszamy na zebranie dotyczące oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny oraz zapoznanie się z kalendarzem zajęć na nowy rok szkolny

Zarząd szkoły