mgr Janusz Adam Dziewiątkowski wychowawca kl. IV-VII

mgr  Janusz Adam Dziewiątkowski

polonista, bibliotekarz, dziennikarz radiowy, teatrolog

WYKSZTAŁCENIE:

 • Filologia polska (językoznawstwo, specjalizacja nauczycielska) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (magister)
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  (magister)
 • Wiedza o teatrze – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (licencjat)
 • Studia doktoranckie (językoznawstwo) – Uniwersytet Warszawski

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE : 

 •  kierownik biblioteki Wydziału Teologicznego UAM w Bydgoszczy 1999-2001
 • nauczyciel akademicki Wydziału Polonistyki UW (Zakład Historii Języka i Dialektologii)2001-2004
 •  nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy 2003-2004
 •  archiwista, bibliotekarz w Uczelni im. J. Korczaka w Warszawie 2004-2017 
 • dziennikarz, redaktor dokumentalista w Archiwum i Teatrze Polskiego Radia.2007-2018
 • współautor powieści radiowej „Matysiakowie”, autor adaptacji słuchowisk, pomysłodawca i współtwórca serii słuchowiskowej „Teatr Klasyki dla dzieci”2006-2018
 • stały współpracownik Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie 2009-2018

Janusz swoją drogę zawodową rozpoczął w 1999 roku jako kierownik biblioteki Wydziału Teologicznego UAM z siedzibą w Bydgoszczy. Dwa lata później związał się z Uniwersytetem Warszawskim i Wydziałem Polonistyki UW, gdzie studiował, pracował naukowo i przez blisko trzy lata prowadził zajęcia z gramatyki języka polskiego i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Był też członkiem Towarzystwa Kultury Języka i stałym autorem „Poradnika Językowego”, najważniejszego czasopisma propagującego wiedzę o języku polskim. W tym czasie współpracował również z Instytutem Slawistycznym PAN. Równolegle zdobywał doświadczenia w pracy bibliotekarskiej i… radiowej. Od 2007 roku był dziennikarzem – redaktorem dokumentalistą w Archiwum Polskiego Radia, a później w Teatrze Polskiego Radia (dla którego m.in. przez ponad 12 lat współtworzył radiową powieść „Matysiakowie”). Interesuję się przede wszystkim współczesnym życiem teatralnym, językoznawstwem oraz – w miarę wolnego czasu – rozwijam własną osobowość, poznając świat z całym jego bogactwem i różnorodnością.

Od kwietnia br. mieszka w Oslo, odbywa staż zawodowy w bibliotece głównej (Deichmanske Hovedbiblioteket, a naukowo pracuję nad rozprawą doktorską poświęconą radiowym adaptacjom literackim w Teatrze Polskiego Radia w latach 1945-1993. Praca powstaje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.