Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Piotr Kabata

Lekcja 3 – 14 października

Nazwa bloku programowego : Polska pierwszych Piastów

Temat : Dokonania pierwszych Piastów

Cele główne:

  • poznanie historii pierwszych Piastów.

Cele szczegółowe:

  • uczeń umie wyjaśnić ciąg zdarzeniowy: przyczyna – wydarzenie – skutek
  • uczeń potrafi krótko scharakteryzować dokonania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
  • uczeń wyjaśnia przyczyny i skutki wprowadzenia chrześcijaństwa w państwie PiastówMetody:
  • pogadanka z elementami wykładuŚrodki dydaktyczne: mapa historyczna, ilustracje, podręcznik.

    Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna
1.Zmiany terytorialne państwa pierwszych Piastów
2.Znaczenie i skutki wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce
4.Omówienie postaci św. Ottona i św. Wojciecha.