Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII  

OPRACOWAŁ: mgr  Piotr Kabata

Lekcja 3 – 14 października

 

Nazwa bloku programowego : Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Temat : W królestwie Polskim. Powstanie listopadowe

Cele główne:

  • poznanie historii powstania listopadowego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń zna genezę powstania Królestwa Polskiego po Kongresie Wiedeńskim,
  • uczeń charakteryzuje pozostałe ziemie polskie pod zaborami,
  • uczeń potrafi wymienić przyczyny wybuchu powstania listopadowego

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu

 

  • Środki dydaktyczne: podręcznik,  mapa historyczna.

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna
1. Przypomnienie skutków upadku Napoleona dla ziem polskich
2. Ziemie polskie pod zaborami.
3. Sytuacja w Królestwie Polskim i przyczyny wybuchu powstania listopadowego.