Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ : mgr Piotr Kabata

Lekcja 4 – 28 październik

Nazwa bloku programowego: HISTORIA

Temat:  Społeczeństwo średniowiecza

Cele główne:

  • poznanie specyfiki życia klasztornego w średniowieczu.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi opisać reguły życia w klasztorze średniowiecznym;
  • uczeń umie wskazać rolę zakonów w średniowiecznym społeczeństwie;
  • uczeń wymienia nazwy kilku zakonów funkcjonujących w średniowieczu

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu;
  • krótka prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

mapa historyczna, ilustracje, podręcznik.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : Życie w klasztorze.

1.Repetycja wiadomości z poprzednich lekcji – test kontrolny.

2.Życie religine w średniowieczu.

3.Zakony i ich rola w codziennym życiu społeczeństwa.