Na tropach przyrody

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA : mgr Julia Wölk

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Polska w Europie. Zjednoczona Europa.
Cele główne:

 • uczeń wie gdzie leży Polska i zna jej granice;
 • uczeń wie czym jest Unia Europejska.

Cele szczegółowe:

 • uczeń lokalizuje na mapie Europy gdzie leży Polska;
 • uczeń zna skrajne punkty Europy;
 • uczeń zna państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice;
 • uczeń wie czym jest Unia Europejska;
 • uczeń wie czym jest Strefa Schengen.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z mapą.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, mapa Europy, karty pracy.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat  :  Polska w Europie.

 • Europa i jej skrajne punkty.
 • Położenie Polski w Europie.
 • Państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice.

II jednostka lekcyjna
Temat :  Zjednoczona Europa.

 • Polska w Unii Europejskiej.
 • Podstawowe cele Unii Europejskiej.
 • Strefa Schengen.