Fizyka z elementami chemii

KONSPEKT DLA KLASY VII
OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja 2 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii
Temat: Gęstość substancji. Siła.

Cele główne:

 • uczeń oblicza gęstość substancji;
 • uczeń wie co to jest siła i jej jednostka.

Cele szczegółowe:

 • uczeń podaje wzór na gęstość substancji;
 • uczeń przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość;
 • uczeń przelicza jednostki objętości i masy;
 • uczeń wyjaśnia pojęcie: siły;
 • uczeń podaje, że jednostką siły jest niuton.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • słowe : pogadanka; wykład;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z fizyki i chemii „To jest Fizyka” oraz „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat:  Gęstość substancji.

 • Czym jest gęstość substancji?
 • Jak obliczyć gęstość, znając objętość i masę?
 • Jak obliczyć masę znając gęstość i objętość?
 • Jak obliczyć objętość znając gęstość i masę?
 • Przeliczanie jednostek masy i objętości.
 • Wyjaśnienie pojęcia siły i jej jednostki.