Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Stany skupienia wody. Składniki pogody.

Cele główne:

 • uczeń zna zmiany stanu skupienia wody;
 • uczeń zna składniki pogody.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia obieg wody w przyrodzie;
 • uczeń zna zjawiska: topnienia, krzepnięcia, skraplania i parowania;
 • uczeń wie czym jest pogoda;
 • uczeń wymienia składniki pogody.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • burza mózgów.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : Trzy stany skupienia wody.

 • Zmiany skupienia wody pod wpływem temperatury.
 • Obieg wody w przyrodzie.
 • Zjawisko: topnienia, krzepnięcia, skraplania i parowania.

II jednostka lekcyjna:
Temat : Składniki pogody.

 • O czym mówi temperatura powietrza?
 • Czym jest ciśnienie atmosferyczne?
 • Kierunek i prędkość wiatru.
 • Zachmurzenie.
 • Jakie mamy opady i osady atmosferyczne?