Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej.

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);
 • Przedstawienie konsekwencji pierwszych wydarzeń;
 • Ukazanie złożoności problematyki II wojny światowej i jej znaczenia dla współczesności.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
 • Jest zaznajomiony ze złożonością zagadnienia i jego oddziaływania na współczesność;
 • Stara się racjonalnie, a nie emocjonalnie analizować temat.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Początek II wojny światowej.

 1. Omówienie przyczyn wybuchu II wojny światowej;
 2. Omówienie przebiegu pierwszych etapów konfliktu;
 3. Przedstawienie problematyki propagandy i politycznego znaczenia wojny;
 4. Ukazanie konsekwencji pierwszego etapu konfliktu.

 

 

 

 

Leave a Reply