Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 –13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Bezpiecznie na drodze, Nauka rozpoznawania kierunków, Wprowadzenie liczby 1 oraz utrwalenie zapisu graficznego litery A i a.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wybranymi znakami drogowymi i zasadami korzystania z drogi i chodnika;
 • Uświadomienie uczniom prawej i lewej strony;
 • Charakterystyka cyfry 1;
 • Zapoznanie uczniów z zapisem cyfry 1;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery A i a.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach na drodze;
 • Potrafi rozpoznać wybrane znaki drogowe;
 • Charakteryzuje zasady obowiązujące w ruchu na drodze i chodniku;
 • Potrafi rozpoznać prawą i lewą stronę;
 • Potrafi zapisać cyfrę 1;
 • Potrafi wskazać cyfrę 1 pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę A i A.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe, zagadki obrazkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Bezpiecznie na drodze.

 1. Zapoznanie  dzieci z wybranymi znakami drogowymi;
 2. Wyjaśnienie zasad obowiązujących wszystkich użytkowników drogi i chodnika;
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w ruchu drogowym;
 4. Utrwalenie zapisu graficznego litery A i a oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Nauka rozpoznawania kierunków.

 1. Zapoznanie z kierunkiem prawym i lewym;
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu kierunków;
 3. Scharakteryzowanie cyfry 1, jako znaku graficznego;
 4. Próby zapisu graficznego cyfry 1.

 

 

 

Leave a Reply