Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Żywe, obumarłe, nieżywe – co możemy spotkać w lesie oraz cztery żywioły, Kontynenty, Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie przyrody na żywą, obumarłą i nieżywą;
 • Umiejętność dostrzegania różnicy między krzewami a drzewami;
 • Scharakteryzowanie czterech żywiołów w przyrodzie;
 • Scharakteryzowanie kontynentów i ich symboli;
 • Umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Kategoryzuje przedmioty na przyrodę żywą, obumarłą i nieżywą;
 • Kategoryzuje żywioły występujące w przyrodzie;
 • Wie czym różni się drzewo od krzewu;
 • Zna kontynenty i charakterystyczne symbole tych kontynentów;
 • Wie czym jest rzeczownik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;
 • Wie czym jest czasownik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;
 • Wie czym jest przymiotnik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, mata kontynentów, karty z kontynentami i ich symbolami, karty otoczenia (rzeczownik), karty czynności (czasownik), pudełko gramatyczne przymiotnikowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Żywe, obumarłe, nieżywe – co możemy spotkać w lesie oraz cztery żywioły.

 1. Wyjście na spacer i scharakteryzowanie przyrody ze względu na podział na to, co żywe, obumarłe i nieżywe;
 2. Scharakteryzowanie różnic między drzewem a krzewem;
 3. Zapoznanie i omówienie konsekwencji występowania w przyrodzie czterech żywiołów.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i ich symbole.

 1. Charakterystyka poszczególnych kontynentów, zapoznanie z nazwami;
 2. Symbole kontynentów i dopasowanie ich do odpowiednich nazw kontynentów

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek: rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

 1. Scharakteryzowanie rzeczowników;
 2. Scharakteryzowanie czasowników;
 3. Scharakteryzowanie przymiotników;
 4. Praca nad częściami mowy;
 5. Omówienie pracy domowej.

 

 

 

 

Leave a Reply