Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Obowiązki dyżurnego, Zasady poruszania się po drodze.

Cele główne:

 • Poznanie przez dzieci dwuznaków;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Nauka zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze;
 • Poznanie szkoły naszych dziadków.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna pisownie dwuznaków oraz potrafi je zastosować;
 • Potrafi się wypowiadać na temat dotyczący czytanego tekstu;
 • Potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki, zdjęcia

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Obowiązki dyżurnego.

 1. Omówienie obowiązków, jakie ma dyżurny;
 2. Poznanie oraz zastosowanie dwuznaków.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zasady poruszania się po drodze.

 1. Poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze;
 2. Zachowanie w środkach komunikacji.

 

 

Leave a Reply