Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Walka o odzyskanie niepodległości.

Cele główne:

  • Zaznajomienie uczniów z próbami odzyskania przez Polskę niepodległości w trakcie zaborów;
  • Omówienie przyczyn i motywacji działań Polaków.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń zna próby i środki wyzwolenia Polski w XVIII i XIX wieku;
  • Rozumie motywacje kierujące działaniami ośrodków patriotycznych i opozycyjnych.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Walka o niepodległość w trakcie zaborów.

  1. Omówienie działań niepodległościowych w XVIII i XIX wieku;
  2. Omówienie psychologicznej i politycznej strony zagadnienia.

 

 

 

Leave a Reply