Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

Cele główne:

  • Poznanie średniowiecznych stanów i grup społecznych;
  • Charakterystyka i rola najważniejszych postaci ówczesnego życia codziennego;
  • Podstawy architektury i sztuki średniowiecznej.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
  • Uczeń zna podstawy zagadnień z historii sztuki i architektury średniowiecza.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

  1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
  2. Omówienie średniowiecznego społeczeństwa jako ogółu;
  3. Omówienie podstaw architektury i historii sztuki.

 

 

Leave a Reply