Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Epoki historyczne historii Polski i historii powszechnej.

Cele główne:

  • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyki;
  • Umiejscowienie dziejów Polski na tle historii powszechnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Umie umiejscowić dzieje Polski w dziejach powszechnych;
  • Zna najważniejsze epoki historyczne i ich charakterystykę.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Epoki historyczne.

  1. Opis i kolejność epok historycznych;
  2. Charakterystyka epok historycznych i okresów przejściowych;
  3. Epoki historyczne a historia Polski.

 

 

Leave a Reply