Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi. 

Cele główne:

 • Charakterystyka obrotów Ziemi z podziałem na ruch obrotowy i obiegowy;
 • Charakterystyka zmian zachodzących na Ziemi podczas ruchu obrotowego i obiegowego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi;
 • Charakteryzuje zmiany zachodzące na Ziemi pod wpływem ruchu obrotowego i obiegowego;
 • Wyjaśnia zjawisko zróznicowania czasu;
 • Wyjaśnia pojęcie roku przestępnego;
 • Zna rodzaje stref oświetlenia Ziemi;
 • Wyjaśnia wpływ oświetlenia Ziemi na życie organizmów.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadnki rysunkowe;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi

 1. Omówienie ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi;
 2. Charakterystyka zmian zachodzących na Ziemi pod wpływem ruchu obrotowego i obiegowego;
 3. Wyjaśnienie terminu roku przestępnego;
 4. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi.

Leave a Reply