Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Prawo dziedziczenia.

Cele główne:

 • Charakterystyka alleli;
 • Charakterystyka krzyżówki genetycznej;
 • Wyjasnienie podstawowego prawa dziedziczenia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje różnice cech alleli dominujących oraz recesywnych;
 • Charakteryzuje termin „fenotyp” oraz ”genotyp”;
 • Wyjaśnia zasadę krzyżowki genetycznej;
 • Charakteryzuje dziedziczenie płci oraz grupy krwi u człowieka;
 • Opisuje wpływ środowiska na cechy człowieka.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziedziczenie.

 1. Omówienie alleli z podziałem na dominujące i recesywne;
 2. Charakterystyka fenotypu i genotypu występującego u człowieka;
 3. Wyjaśnienie procesu ustalania genotypu i fenotypu przy zastosowaniu zasad krzyżówki genetycznej;
 4. Wyjaśnienie dziedziczenia cech u człowieka takich jak: płeć, tendencja do wystepowania chorób, grupa krwi;
 5. Omówienie wpływu środowiska na cechy występujące u człowieka.

 

 

 

Leave a Reply