Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka zwierzęca.

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki jako podstawowej jednostki życia;
 • Charakterystyka komórki zwierzęcej, jej budowa oraz funkcje poszczególnych elementów komórki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę jako podstawową jednostkę życia oraz charakteryzuje podział orgazmów na jedno- i wielokomórkowe;
 • Charakteryzuje budowę komórki zwierzęcej z uwzględnieniem jej cech fizycznych na podstawie opisu komórki bakterii oraz jaja ptaka;
 • Opisuje funkcje poszczególnych elementów komórki zwierzęcej.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka zwierzęca.

 1. Omówienie komórki jako podstawowej jednostki życia;
 2. Podział organizmów na jedno- i wielokomórkowe oraz charakterystyka budowy tych organizmów;
 3. Omówienie komórki zwierzęcej;
 4. Charakterystyka budowy komórki zwierzęcej oraz opis cech fizycznych komórki zwierzęcej na przykładzie komórki bakterii oraz jaja ptaka;
 5. Omówienie funkcji poszczególnych elementów komórki zwierzęcej.

 

 

 

 

Leave a Reply