Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kierunki geograficzne, Plan i mapa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z kierunkami geograficznymi;
 • Charakterystyka planu oraz jego czytanie;
 • Charakterystyka mapy, skali oraz podziału map.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa kierunki geograficzne oraz wyznacza je na róży kierunków;
 • Charakteryzuje termin „plan” oraz potrafi narysować plan dowolnego przedmiotu z uwzględnieniem wymiarów;
 • Umie zastosować i odczytać skalę z przykładowego schematu;
 • Charakteryzuje mapę oraz zna rodzaje map;
 • Wyjaśnia różnicę między planem a mapą.

Metody:

 • Pogadanka
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kierunki geograficzne, Plan i mapa

 1. Omówienie i umiejscowienie kierunków geograficznych na róży geograficznej;
 2. Omówienie pojęcia „plan” oraz ”mapa”;
 3. Wyjaśnienie skalowania i potrzeby jej zastosowania na mapach;
 4. Charakterystyka różnicy miedzy planem a mapą.

 

 

 

 

Leave a Reply