Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy.

Cele główne:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi dokonać rozbioru gramatycznego zdania;
 • Zna poprawne formy gramatyczne i umie je stosować w praktyce;
 • Wie, co to czasownik i potrafi go prawidłowo odmieniać;
 • Umie odmieniać wybrane formy czasu przeszłego;
 • Wie, co to nieosobowe i nieodmienne formy czasownika.

Metody:

 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start” cz. 1 i cz. 2

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wziąść czy wziąć? Szłem czy szedłem? Czasownik w języku polskim.

 1. Powitanie i przeczytanie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 3. Powtórzenie wiadomości o czasowniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne – odmiana czasownika.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply