`Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13  października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Frazeologizmy.

Cele główne:

 • Czytanie ze zrozumieniem;
 • Objaśnianie niezrozumiałych zwrotów;
 • Wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie zasad stosowania przenośni w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi ułożyć pytania do tekstu;
 • Umie określić tematykę utworu;
 • Nazywa uczucia i opisuje ich przejawy;
 • Wzbogaca słownictwo, potrafi wykorzystać je w praktyce;
 • Wyjaśnia sens sformułowań o znaczeniu przenośnym i poprawnie je stosuje;
 • Wie, co to frazeologizm;
 • Umie odnaleźć związki frazeologiczne w tekście.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, rozsypanka wyrazowa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Nazywam uczucia i opisuję ich przejawy. Związki frazeologiczne

 1. Powitanie i powtórzenie zasad pisowni wielką i małą literą;
 2. Omówienie problematyki utworu G. Kasdepke „Co to znaczy”;
 3. Wyjaśnienie pojęcia frazeologizmy;
 4. Nazywanie uczuć i opisywanie ich przejawów;
 5. Zabawa w układanie związków frazeologicznych i ich wyjaśnianie.

 

 

 

Leave a Reply