Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Ortografia.

Cele główne:

 • Poznanie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u” w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • Zapisuje wyrazy z „ó” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: „Trudne słówka”, czyli pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 1. Utrwalenie wiedzy o głosce, sylabie i literze;
 2. Poznanie zasad dotyczącymi pisowni z „ó” i „u”;
 3. Głośne przeczytanie planszy prezentujących zasady ortograficzne s. 48-51;
 4. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z „ó” i „u”.

 

Leave a Reply