Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Dni tygodnia, Części ciała

Cele główne:

 • Seven days of the week; Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday;
 • Poznanie nowego słownictwa;
 • Zwroty dotyczące części ciała;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w życiu codziennym.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje terminy stosowane do określenia dnia tygodnia;
 • Uczeń nazywa części ciała w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące dni tygodnia oraz części ciała.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Piosenki: Hallo; How many Finders; Days of the week; Head, shoulders, kenes and toes.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dni tygodnia.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek dotyczących tematu,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

 

 

 

Leave a Reply