Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Style wypowiedzi.

Cele główne:

 • Poznanie różnych stylów wypowiedzi w polszczyźnie;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, jakie są style wypowiedzi;
 • Potrafi rozróżniać różne style wypowiedzi;
 • Umie tworzyć krótkie teksty w różnych stylach;
 • Wie, co to wyraz nacechowany stylistyczne i umie znaleźć jego neutralny odpowiednik.

Metody:

 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń do klasy VIII „Słowa na start”, fragmenty tekstów

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy style wypowiedzi

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości o odmianach polszczyzny;
 2. Typologia stylów wypowiedzi;
 3. Określenie cech charakterystycznych dla danego stylu;
 4. Ćwiczenia praktyczne.

Leave a Reply