Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Jesień

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’E’’ i ‘’K’

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje wyrazy dwusylabowe;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Rozpoznaje i opisuje warzywa oraz zwierzęta leśne.
 • Umiejętnie wskazuje poznane  litery  w tekście

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Film, prezentacja multimedialna;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, tablica multimedialna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy literki.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery E – Podręcznik „Elementarz odkrywców cz I” ze str. 28-29,
 2. Czytamy tekst pt „Kotek Lotek i Kitka” z podręcznika „Elementarz odkrywców” ze   60-61,
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego raz własne wypowiedzi na jego temat ( interpretacja)

II jednostka lekcyjna:

Temat: Witamy jesień.

 1. Rozpoznawanie warzyw oraz zwierząt leśnych ze zdjęć;
 2. Pogadanka o jesieni;
 3. Oglądanie krótkiego filmu o zwierzętach żyjących w lesie;
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa z użyciem liści;
 5. Praca plastyczna z wykorzystaniem liści.

Leave a Reply