Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Na frontach II wojny światowej.

Cele główne:

  • Opisanie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
  • Ukazanie podstaw II-wojennej batalistyki i militarystyki.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń zna przebieg działań wojennych w okresie II wojny światowej;
  • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
  • Rozumie wpływ wojny na światopogląd i myślenie ludzi współczesnych.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przebieg II wojny światowej.

  1. Omówienie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
  2. Ukazanie przesuwania się frontów i efektów tych zmian;
  3. Omówienie podstaw II-wojennej militarystyki i sztuki wojennej.

Leave a Reply