Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Jesienna zaduma – czy jesień musi być smutna?, Fryderyk Szopen – wielki kompozytor, Zwierzęta szykują się do zimy.

Cele główne: Uczeń

 • Zna znaczenie święta dzień 1 listopada
 • Potrafi wymienić sposoby radzenia sobie z „jesienną nudą”;
 • Wie kim był Fryderyk Szopen i zna jego utwory
 • Potrafi wskazać cechy zwierząt i sposobów przetrwania przez nich zimy.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi :

 • Wypowiadać się na temat czytanego tekstu;
 • Umiejętnie słuchać ze zrozumieniem;
 • Znaleźć sposoby radzenie sobie z jesienną nudą i aktywnie je stosować;
 • Opowiedzieć kim był Fryderyk Szopen oraz opisać krótko jego twórczość;
 • Wymienić różne zwierzęta, opisać je, ich zachowania oraz sposoby przetrwania przez nich zimy.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Jesienna zaduma. Fryderyk Szopen – wielki kompozytor.

 • Kartka z kalendarza – 1 listopada – omówienie Święta oraz wspólne uzupełnienie zadania z Zeszytu Ćwiczeń;
 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Mały Frycek, wielki Fryderyk” W. Widłaka;
 • Charakterystyka Fryderyka Szopena i omówienie jego twórczości.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Sposoby na jesienną nudę; Zwierzęta szykują się do zimy.

 • Sposoby radzenia sobie z „jesienną nudą”;
 • Przygotowanie zwierząt do zimy, słuchanie tekstu z podręcznika;
 • Nazwy zwierząt, ich krótka charakterystyka oraz przygotowanie do zimy.

 

 

Leave a Reply