Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat w XIX wieku.

Cele główne:

 • Charakterystyka zagadnień politycznych XIX wieku;
 • Omówienie kolonializmu i rewolucji przemysłowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie opisać najważniejsze zmiany polityczne w XIX wieku;
 • Charakteryzuje pojęcie-kolonializm;
 • Wyjaśnia problematykę rewolucji przemysłowej;
 • Wie, jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni XIX wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat w XIX wieku.

 1. Omówienie zmian politycznych, kulturalnych i społecznych na przestrzeni XIX wieku;
 2. Omówienie kolonializmu;
 3. Omówienie ruchów narodotwórczych i narodowowyzwoleńczych;
 4. Omówienie czynników, które ukształtowany początek XX wieku.

Leave a Reply