Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Życie w średniowieczu.

Cele główne:

  • Poznanie średniowiecza, podziału na klasy społeczne oraz praw i obowiązków ludzi żyjących w tym okresie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla okresu średniowiecza;
  • Rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
  • Zna najważniejsze aspekty, które kształtowały życie ludzi w okresie średniowiecza.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Życie w średniowieczu.

  1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
  2. Omówienie sytuacji życiowej poszczególnych ludzi;
  3. Zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy ówczesnego społeczeństwa.

Leave a Reply