Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Mapy i plany, historyczne i współczesne.

Cele główne:

  • Zapoznanie z kartografią, jej historią oraz odczytem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna najważniejsze przykłady historycznych map;
  • Wyjaśnia trudności, jakie w przeszłości towarzyszyły próbie stworzenia mapy;
  • Uczeń umie czytać współczesne mapy historyczne.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;
  • Prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mapy i plany.

  1. Przedstawienie przykładów dawnych map;
  2. Poznanie podstaw rysowania mapy;
  3. Czytanie współczesnych map historycznych.

Leave a Reply